Ayrımcılık & Zorla Çalıştırma Karşıtı Duruşumuz

İşyerimizde, borca karşılık çalışma veya köle iş gücü ve zorla çalıştırmanın her biçimi yasaklanmıştır.

İşyerimiz, zorla ya da zorunlu çalıştırma ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmektedir.

Bu yasağı ihlal edenler uygun yasal işlemler için resmi kurumlardan yardım alınarak gerekli tutanaklar tutularak hizmet akitleri feshedilir.

TR - EN »