Çevre Politikamız

Tesisimiz, çevremizi korumak, sürekliliği sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetlerini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak, önceliğimizdir.

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız belli başlı faaliyetleri aşağıda görebilirsiniz.

1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gereklilikleri sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamaktır.

2- Teknik ve Ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren ve en uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamaktır.

3- Tesis ve Proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmaktır.

4- Çevresel performansımız sürekli iyilelştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmektir.

5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamaktır.

6- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmaktır.

7- Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmektir.

8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenliği ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

9- Tesisimizden çıkan üretim atıkları ve kimyasal atıklar belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderilmektedir.

10- Atıklar ile ilgili politikamız gereği tüm anlaşma ve düzenlemeler SOSYAL UYGUNLUK DİREKTÖRÜMÜZ tarafından takip edilmektedir.

TR - EN »