İKİNCİ BAHAR TEKSTİL KURUMSAL BİLGİLER

İkinci Bahar Tekstil 2001 Yılında Bolu’da kurulmuş bir aile şirketidir.
İkinci Bahar Tekstil 2016 yılında Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu son teknolojiye sahip tesisi ve çalışanlarıyla günlük 4500 adet üretim kapasitesine sahiptir.
İkinci Bahar Tekstil yönetimi, çalışanları arasında DİL, DİN, IRK, CİNSİYET ve ETNİK KÖKEN farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapmaz ya da ayrıcalık tanımaz.
İkinci Bahar Tekstil BAY – BAYAN ve ÇOCUK ALT ve ÜST DOKUMA üretimi yapan kurumsal bir şirkettir.
İşletmemiz alanında uzman, yaratıcı, yeniliklere ve gelişime açık, iç ve dış piyasalardaki müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözüm üretebilme kabiliyeti olan bir kadroya sahiptir.

Temel Değerlerimiz;

+ İnsan Odaklı Çalışmak

+ Şeffaflık

+ Sürekli Gelişim

+ Kaliteli Üretim

+ Çevrecilik

+ Güven İlişkisi

İkinci Bahar Tekstil MİSYONUMUZ;

Müşteri memnuniyetini ve her aşamada sürdürülebilir bir kaliteyi kendisine ilke edinen İkinci Bahar Tekstil, üretimin bütün aşamalarında kaliteden ödün vermeden müşterilerine uluslararası standartlarda üretim yapmayı benimsemiştir.

İkinci Bahar Tekstil VİZYONUMUZ;

İkinci Bahar Tekstil olarak önümüzdeki her geçen gün sektörümüze yenilikler katarak çevreye zarar vermeyen, çevre ile barışık ve insan sağlığnıı önde tutan Bay, Bayan ve Çocuk Alt Üst Dokuma Grubu üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz.

SORUMLULUKLARIMIZ

İkinci Bahar Tekstil olarak bütün işlemlerinizi T.C. Yasaları çerçevesinde yürütür, yasal olarak düzenleyici bütün kurumlara istenilen bilgileri doğru bir şekilde zamanında sunarız.

Müşteri memnuniyeti odaklı müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışa sahibiz. Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.

Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlarımızın sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru şekilde kullanmalarını sağlarız. Çalışanlarımıza karşı eşit, adaletli, dürüst bir şekilde yaklaşır, güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını taahhüt ederiz.

Çalışanlarımıza sadece iş hayatlarında değil, sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde gelişmelerini sağlayacak her türlü desteği sağlarız.

İnsan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim, yardım amaçlı yapılan tüm çalışmalar bizim için çok önemlidir.

İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket eder ve gerekli olan her alanda rol almaya çalışırız. İnsanlığın refah ve barış içinde yaşamasını sağlamak, toplumsal eşitliği sağlamak, toplumsal eşitliği sağlamak adına çalışacağımızı ve de bir sorumluluk üstlenmemiz gerektiğinin farkındayız.

İşyerimizde, borca karşılık çalışma veya köle iş gücü ve zorla çalıştırmanın her biçimi yasaklanmıştır.

İşyerimiz, zorla ya da zorunlu çalıştırma ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmektedir.

Bu yasağı ihlal edenler uygun yasal işlemler için resmi kurumlardan yardım alınarak gerekli tutanaklar tutularak hizmet akitleri feshedilir.

İşyerimizde TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARI gereği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı anlaşması bulunmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANIMIZ’ın bilgileri ilan panomuzda asılıdır. Fabrikada hem çalışanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak hem de bedenen ve ruhen sağlıklarını korumak için mevzuatta belirtilen önlemlerin alınmaktadır.

Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda iş kazalarını %50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, %48’inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği %2’sinin ise önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır.

Bu da bizlere iş kazalarının %98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

İşte, hem çalışanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de bedenen ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen önlemlerin alınmaktadır.

İşyerimizde TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARI gereği işyeri hekim anlaşması bulunmaktadır.

İşyeri hekimimiz İNSAN KAYNAKLARI ve SOSYAL UYGUNLUK departmanımızın belirlemiş olduğu günlerde işyerimizde bulunan revirimizde muayene yapmaktadır.

Yapılan muayene sonucunda gerek görülürse reçete ile ilaç yazılmaktadır. İşe girişlerde, işyeri hekimimiz tarafından genel muayene ve sağlık taraması yapılmaktadır.

Tesisimiz, çevremizi korumak, sürekliliği sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetlerini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak, önceliğimizdir.

İKİNCİ BAHAR TEKSTİL olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız belli başlı faaliyetleri aşağıda görebilirsiniz.

1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gereklilikleri sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamaktır.

2- Teknik ve Ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren ve en uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamaktır.

3- Tesis ve Proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmaktır.

4- Çevresel performansımız sürekli iyilelştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmektir.

5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamaktır.

6- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmaktır.

7- Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmektir.

8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenliği ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

9- Tesisimizden çıkan üretim atıkları ve kimyasal atıklar belirli aralıklarla geri dönüşüme gönderilmektedir.

10- Atıklar ile ilgili politikamız gereği tüm anlaşma ve düzenlemeler SOSYAL UYGUNLUK DİREKTÖRÜMÜZ tarafından takip edilmektedir.

TR - EN »