+ ÜCRETLENDİRME

 • MAAŞ DÜZENLEMELERİ

İkinci Bahar Tekstil’de çalışanlar aylık maaş esasına göre çalışmaktadırlar. İşyerimizde çalışanlara minimum asgari ücret ödenmektedir. Parmak okuyucu sisteminden çıkan sonuçlar doğrultusunda hesaplamalar yapılarak işyerimizin anlaşması olan banka hesap numaralarına ödeme yapılmaktadır. (Maaş+Mesai+Agi)

+ ÜCRETLENDİRME

 • MAAŞ ÖDEME GÜNÜ

İşyerimizde çalışanların hizmet karşılığı elde ettikleri ücretleri, her ay zamanında (her ayın 10’u ile 19’u arasında) ödemek temel politikamızdır. Çalışanlarımıza maaş bordroları personel sorumlumuz tarafından verilmektedir.
 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

Yasalarda belirtildiği gibi; haftalık çalışma saati 45 saat olup 45 saat üstü çalışmalar fazla mesai olarak saatlik ücretin %50 fazlası olarak ödenir saatlik ücret hesabı;net asgari ücretin 225’e bölünmesiyle hesaplanır. Ayrıntılı olarak ilan panolarımızda asılıdır.
Saatlik Ücret= Net asgari ücret/225
Haftaiçi- Haftasonu Fazla Mesai Ücreti= Saatlik ücret* 1,5* fazla mesai saati
Resmi Tatillerde Fazla Mesai Ücreti= Saatlik Ücret* 2* fazla mesai saati
Fazla mesai gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

+ ÇALIŞMA GÜNLERİ VE TATİLLERİ

Şirketimizde çalışma saatleri 08.30 – 19.00 saatleri arasındadır. Günde 9 saat, haftada 45 saat normal çalışma süresidir.
İşbaşı: 08.30
Mola: 10.30 – 10.45
Yemek Molası: 12.30 – 13.15
Mola: 15.30 – 15.45
Mola: 17.30 – 17.45
İş Bitimi: 19.00

+ RESMİ TATİLLER

 • 1 Ocak – Yılbaşı
 • 23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü
 • 19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 • 15 Temmuz – Şehitleri Anma Günü
 • 30 Ağustos – Zafer Bayramı
 • 28 Ekim – (13:00′ den sonrası)
 • 29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı
 • Ramazan Bayramı 3 tam ve bir yarım gün
 • Kurban Bayramı 4 tam ve bir yarım gün
 • HAFTA TATİLLERİ

Pazar ve Pazartesi

+ İŞE DEVAMLILIK

Çalışanlar, belirlenen çalışma saatlerine uymakla yükümlüdürler. İşyerimizde parmak okuyucu sistemi kuruludur. İşe ilk girişte insan kaynakları departmanımız, parmak tanıtma işlemini gerçekleştirmektedir. Her yeni mesai gününün sabahında, çalışanlarımızın işe devamlılıkları okuyucu sisteminden raporlar alınarak kontrol edilmektedir. Maaş hesaplamaları her ayın sonunda parmak oyucu sisteminde kayıtlı giriş ve çıkışlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Örneğin: Ağustos ayı maaş ödemeleri, takip eden ayın ilk 5 iş günü içinde hesaplanmaktadır.

Çalışanlarımızın işe devamlılık süreçleri firmamız için önemlidir.

İşe gelmeyen personellerin mazeret bildiren evrak bildirimi yapmakla yükümlüdür. (Rapor veya Resmi Evrak)

Ölüm, vefat, doğum gibi nedenlerden dolayı işe devamlılık bildirimini işyeri İnsan Kaynakları birimine ya da bant şefine bildirmekle yükümlüdür.

Ölüm, vefat, doğum, evlilik gibi durumlarda T.C. Kanunları gereği hak edilen izinler verilmektedir.

Tüm çalışanlar herhangi bir rahatsızlıktan dolayı alınan “iş göremezlik raporu”nun hastane yönetimine online onayını yaptırmakla yükümlüdür.

Alınan raporların hastane onayı kesinlikle çalışanımız tarafından yapılması gerekmektedir.

Hastane onayı alınmadan İnsan Kaynakları birimine teslim edilen raporlardan doğacak cezai durumlardan işyeri sorumlu değildir.

Çalışanlar görevini gerçekleştirdiği bölümde ya da görevi gereği bulunması gereken yerde olmalıdır.

Ortak kullanıma dahil tüm mekanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. (Soyunma Odası, WC, Yemek Salonu, Sosyal Tesisler vs.)

+ SERVİS GÜZERGAHLARI

Şirketimiz tarafından, çalışanlarımızın ulaşımlarını sağlamak için belirlenmiş güzergahlardan hareket eden toplamda 11 adet servis hizmeti sağlanmaktadır.

Servis araçlarının belirlenmiş güzergahları vardır ve bu güzergahlar çalışanların adreslerine göre değiştirilemez. Ancak personel sayımızda azalma ya da çoğalma olduğu durumlar da gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Servisler ile ilgili bir dilek, istek, şikayet durumu söz konusu olduğunda İnsan Kaynakları departmanımıza bildirmeniz yeterli olacaktır.

+ ÇALIŞANLARIMIZA DÜŞEN GÖREVLER

1- Kendisine verilen görevleri, işin gereğine uygun ve amirin talimatları doğrultusunda en iyi şekilde yapmalıdır
2- İşyerindeki düzen, iş güvenliği konularında her zaman özen göstermelidir.
3- Çalışanlar iş verenin ve kendisinin imzalı belgesi olmadan iş saatleri içerisinde dışarı çıkmamalıdır.
4- Kendilerine verilen kişisel koruyucu ve donanımları kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. Örn. (MAKAS ve  MAKİNA EKİPMANLARI)
5- Çalışanlarımız iş saatleri içinde sadece kendi bölümünde ya da  görevi gereği olması gereken yerde olmakla yükümlüdürler.
6- Cuma günleri cuma namazına gitmek isteyenler için servis imkanı sunulmaktadır. Servis araçları çalışanları fabrikaya en yakın camiye götürmektedir.
7- Üretim sahasında ve soyunma odalarında yiyecek ve içecek (su haricinde) tüketilmesi kesinlikle yasaktır.
8- Makina ve ekipmanların etrafında boş şişe, kişisel kıyafetler, ilaç türü ve delici, kesici aletlerin bulundurulması kesinlikle yasaktır.
9- Firmamızın anlaşmalı tedarikçilerinin temsilcileri ile uyumlu ve verilen kriterler doğrultusunda söylenenleri yapmakla yükümlüdürler. (Fason takipçileri vs.)
10- WC, LAVABO, GİYİNME ODALARI, YEMEKHANE ve ÜRETİM SAHASINDA SİGARA İÇMEK KESİNLİKLE YASAKTIR. Uymayanlar hakkında iş kanunu gereği cezai şart uygulanacaktır.
11- Çalışanlarımız mesai saatleri içerisinde bağlı bulundukları bant sorumlusundan izin almadan fabrika dışına çıkmamakla yükümlüdürler. İzin fişi kestirmeden izine çıkanların yevmiyeleri kesilecektir. İzin alma sıralaması (USTA BAŞI – FABRİKA MÜDÜRÜ- İNSAN KAYNAKLARI)
12- Çalışanlarımız kendilerine verilen kesici ve delici olan tüm ekipmanlarını muhafaza etmek ve ekipmanı sabit bir yere bağlamakla yükümlüdürler. (Makas-Biz-Tornavida vs.)
13- Önemli bir durum söz konusu olduğunda birim şefinden izin alarak ya da işyeri telefonundan görüşme yapabilirsiniz. Mesai saatleri içerisinde üretim sahası, WC ve giyinme odalarında cep telefonlarıyla özel görüşme yapılması KESİNLİKLE YASAKTIR.
14- Mesai saatleri içerisinde makina ekipmanlarının dışında çalışma ortamında bulundurabilecekleri başlıca araç ve gereçler; telefon, su, cüzdan olup görünümü bozmayacak durumda bulundurulabilir.
15- Şirket dışında üçüncü şahıslara şirket bilgileri, İnsan Kaynakları konuları, ödemeler vs. gibi konularda bilgi verilmemelidir.
16- Şirket dışında ziyaretçi kabul ederek yönetimin izni olmadan üretim alanını gezdirmek yasaktır.
17- Çalışanlar işletmenin bütününde huzurlu, emniyetli ve güvenli çalışmanın gereklerini yerine getirmek zorunda olup, tüm kural ve uyarılara uymakla yükümlüdürler.
18- Kişisel sorunlarınızı çalışma ortamının huzurunu bozacak şekilde olması durumunda gerekli kanunlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
19- Çalışanlarımız bağlı bulundukları bant şeflerinin ya da fabrika iletişim bilgilerini insan kaynakları departmanımızdan temin edebilirler.
TR - EN »